Als bedrijf in de chemische of petrochemische sector een shutdown in het vooruitzicht om de vereiste inspecties, vervangingen of reinigingen uit te voeren? Schakel IMAC in om de volledige shutdown voor te bereiden, aan te sturen, te controleren en op te volgen.

Zowel rechtstreeks voor de eindklant als in onderaanneming voor contractors voeren wij het shutdown management uit voor de volledige shutdown of deelaspecten hiervan.

Elk aspect van de shutdown wordt door ons nauwgezet opgevolgd. We maken de nodige afspraken met alle interne afdelingen: productie, engineering, onderhoud, inspectie, veiligheid, kwaliteit,…

Dankzij de diepgaande voorbereiding en de nauwgezette opvolging staan we garant voor een minimale downtime van uw installaties.

Elk aspect van de shutdown - zowel financieel, technisch als op veiligheidsvlak - wordt door ons grondig voorbereid, aangestuurd, opgevolgd en gecontroleerd:

Scopebepaling

We overleggen met alle betrokkenen over de inhoud van het project en werken een compleet projectplan uit.

Uitwerken lastenboeken

We delen de shutdown op in meerdere technische deelprojecten waarbij we voor elk aspect een gedetailleerd lastenboek uitwerken. Aan de hand hiervan stellen we de nodige gespecialiseerde contractors aan.

De nodige budgetten en kostencalculaties worden opgesteld. We brengen de volledige shutdown financieel in kaart.

Opmaak projectveiligheidsplannen

Alle stappen van de shutdown worden opgesplitst waarna we voor elke fase de potentiële veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen uitwerken.

We stellen de nodige taakrisicoanalyses op.

Uitwerken planning shutdown

We brengen de workload van alle partijen in beeld met gedetailleerde tijdsinschattingen.

Met het oog op een minimale stilstand werken we een strakke timing uit.

Kwaliteitsborging voor, tijdens en na de shutdown

We zetten gericht de nodige controlesystemen op voor de kwaliteitsborging van de geleverde werken.

Communicatie tussen alle interne en externe betrokken partijen

We sturen als coördinator het volledige interne en externe projectteam aan.